BEARTAS CÁILÍOCHTA AERFORT DHÚN NA nGALL

Tá muidinne, Foireann Sheirbhísí Aerloingseoireachta Aerfort Dhún na nGall agus Seirbhísí Aerfoirt tiomanta do Sheirbhísí Aerloingseoireachta agus Aerfoirt a sholáthar a chomhlíonann go hiomlán riachtanais ár gcustaiméirí chomh maith le riachtanais ár gcliant rialáilte.

Is iad ár gCuspóirí Cáilíochta ná Seirbhís Aerloingseoireachta agus Córas Bainistíochta Cáilíochta Seirbhíse Aerfoirt a sholáthar a dhéanfaidh:

  • Na caighdeáin Feabhais is airde a bhaint amach, Sábháilteacht in Aerspás Aerthráchta Dhún na nGall agus Seirbhísí Aerfoirt, caighdeáin sábháilteachta is airde a sholáthar do chustaiméirí, don fhoireann agus do sholáthraithe.

  • Caighdeáin oibríochta agus sábháilteachta aerloingseoireachta a aithnítear go hidirnáisiúnta a chomhlíonadh ar bhonn leanúnach.  

  • Ár seirbhísí a sholáthar ar phraghsanna costéifeachtacha.

  • ár Ráiteas Cáilíochta a léiriú trí Córas Bainistíochta Cáilíochta a bheith againn, creidiúnaithe do ISO 9001: 2015 Caighdeán Idirnáisiúnta.
  • Sástacht chustaiméirí a chinntiú trí sheachadadh seirbhísí ar ardchaighdeán i gcónaí agus meastóireacht á déanamh go rialta ar cháilíocht an seirbhís atá curtha ar fail trí comhairliúcháin lenár custaiméirí.

  • Inniúlacht foirne a chinntiú trí sholáthar oideachas agus oiliúint chuí trí maoiniú riachtanach a sholáthar.

  • Cuspóirí cáilíochta a bhunú agus a athbhreithniú, na ceanglais go léir a chomhlíonadh agus éifeachtúlacht CBC a fheabhsú go leanúnach.
ISO 9001 Quality Assurance logo